Ecole de danse du moutier Lelimouzin sylvie
Ecole de danse du moutier      Lelimouzin sylvie

            horaires 2016/2017

CLASSIQUE

                                              LUNDI 18h15-19h30  moyen 1

MERCREDI 13h30-14h initiation 

MERCREDI 14h-15h  préparatoire 1

MERCREDI 15h-16h préparatoire 2

JEUDI 18h30-19h45  moyen 2

VENDREDI 19h30-21h supérieur

JAZZ

LUNDI 20h30-22h supérieur

MARDI 18h30-19h30 moyen

MARDI 19h30-20h30 avancé

MARDI 20H30-21H30 adultes

JEUDI 17H30-18H30 élémentaire 1

VENDREDI 18h30-19h30 élémentaire 2

MERCREDI 17h30-18h30  ado

MERCREDI 20h30-22h adultes

DANSE DU MONDE

MERCREDI 18H30-19H30 ado

VENDREDI 17H30-18H30 enfants

BALLET-GYM

LUNDI 19H30-20h30

GYM ' SCULPT

MERCREDI 19h30 -20h30

BARRE A TERRE

JEUDI 19H45-20H45